Mỹ phẩm thái lan

Vật liệu silicone

Vật liệu silicone

Rate this post

Vật liệu silicone

 

Thông tin về Silicone

Silicone là một trong những nhóm linh hoạt nhất của hóa chất trên trên toàn cầu

silicone

Silicone có nhiều dạng – từ chất lỏng pourable chất rắn cứng như đá – cho phép các nhà ứng dụng và nhà sản xuất để sử dụng chúng trong tất cả các loại sản phẩm ứng dụng và công trình.
Silicone có thể được ứng dụng để thực hiện một phạm vi tuyệt vời của các chức năng – từ chất kết dính có tính ổn định bọt .
Silicone chia sẻ một số đặc điểm chung là cung cấp cho họ những lợi thế khác biệt so với các vật liệu khác, được ứng dụng rất nhiều trong thực tiễn .
Silicone tạo các vật liệu hiện có làm việc tốt hơn , lâu hơn, và đáng tin cậy hơn . Họ nhiên liệu cho trí tưởng tượng của chúng tôi và làm cho sản phẩm mới có thể. có thể ứng dụng silicone trong thực tiễn như dùng làm keo chịu nhiệt, silicone  chịu nhiệt , keo silicone chống dột, chống thấm
, dùng dể dán kín kho lạnh,…..