Keo Kết Cấu

Keo Kết Cấu tính năng cao sử dụng trên các  về mặt như Nhôm, Kính, Thép, Kim Loại Phủ, Nhựa, Đá, Bê Tông Và Gạch. Bám dính vào nhiều Vlxd. Mặt dựng kính kết cấu  … Kết dính tốt mà không cần sơn lót với nhiều loại vật liệu và thành phần xây dựng độ bền keo kết cấu cực kỳ cao keo kết cấu x’traseal