Keo Epoxy

Keo dán 2 thành phần Epoxy, keo dán ab, keo nhồi epoxy Độ dính cao Chất lượng ổn định‎ sản phẩm x’traseal