Keo Chịu Nhiệt

Keo silicone chịu nhiệt độ cao X’traseal Công ty Dũng Thành Phân phối có khả năng bám dính tốt, chống cháy hiệu quả sữ dụng tốt trong ngành dân dụng và công nghiệp. lọai keo dán chuyên dụng chịu nhiệt độ rất cao phù hợp mô hình từng loại công việc.