Dầu nhờn

Dầu nhớt động cơ, nước làm mát , dầu thủy lực xtraseal