Súng bắn keo cao cấp xtraseal

Súng bắn keo cao cấp xtraseal là loại súng chuyên dụng để bắn các loại keo silicone chất lượng chuyên dụng cho người sũ dụng cũng như những thợ chuyên nghiệp